VIII Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida

Lokalizacja

województwo: śląskie
powiat: Powiat m. Sosnowiec
gmina: M. Sosnowiec
miejscowość: Sosnowiec

Informacje

Typ szkoły / placówki: Liceum ogólnokształcące
Patron szkoły: Cyprian Kamil Norwid
Złożoność: Szkoła lub placówka w ramach jednostki złożonej
Dostępność szkoły: publiczna
Kategoria uczniów: Dzieci lub młodzież
Specyfika: brak specyfiki

Adres

VIII Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida
Kilińskiego 31
41-200 Sosnowiec
Poczta: Sosnowiec
telefon: 0322660734
fax: 0322660734
strona internetowa: www.zstil.sosnowiec.pl

Mapa

Poniżej znajduje się mapa, na której jest przedstawiona lokalizacja szkoły VIII Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida (Sosnowiec), jest to Liceum ogólnokształcące.

Statystyka

Liczba uczniów: 385
Liczba oddziałów: 14
Nauczyciele pełnozatrudnieni: 17
Nauczyciele niepełnozatrudnieni: 11
Nauczyciele niepełnozatrudnieni w etatach: 5.12

Organ prowadzący

Miasto na prawach powiatu
województwo: śląskie
powiat:
gmina: